ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

13 TEMMUZ 2024, CUMARTESİ   

30

47. DÖNEM YAPI UZMANLIK KURULU

Dönem seçiniz:

Kurul Hakkında

 

Dosyalar

 

Kurul Üyeleri

ZEKAİ CELEP

e-Posta:

Erbaa (Tokat) doğumlu olup, ilköğretimini Erbaa, Muğla ve Milas`da yaptı. İzmir Namık Kemal Lisesi`ni 1962`de bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi`nden 1967 yılında Yüksek Mühendis unvanı ile mezun oldu. Aynı yıl İnşaat Fakültesi, Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü`nde asistan olarak göreve başladı. Daha sonra bu görevinden ayrılarak Hannover Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Teknik Mekanik Kürsüsü`nde doktora çalışmalarına başladı. 1971 de Dr.-Ing. unvanını aldı. 1972`ye kadar Münih`teki MAN şirketinin Yeni Teknoloji Bölümü`nde araştırma mühendisi olarak çalıştı. 1972-1980 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi`nde görev yaptı. 1976`da Doçent ve 1983`de Profesör oldu. 1980-1983 arasında Northwestern Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde ve MIT, Makina Mühendisliği Bölümü`nde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalıştı. 1985-1987 arasında Kral Suud Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde öğretim üyesi olarak bulundu. 1984 TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olup, 1989-1990 arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu üyeliğinde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi`nde İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı`nda öğretim üyesi olarak görevinden sonra Eylül 2012 de emekli oldu. 2012-2016 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Yapı Mühendisliği Programı ve Deprem Mühendisliği Programı`nda, İstanbul Kültür Üniversitesi yüksek lisans programında ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi`nde dersler verdi. Şubat 2016 dan itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde görevlidir. Uzun süreden beri İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Meslekiçi Eğitim Kurulu`nda görev yapmaktadır. Deprem Yönetmelikleri (1998, 2007 ve 2018), Riskli Bina Tespit Esasları (2013) ve Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu (2017) belgelerinin hazırlayıcı kurullarında görev almıştır. "Betonarme Yapılar", "Yapı Dinamiği", "Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı" ve "Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış ve Çözümleme / Deprem Yönetmeliği Kavramları" adlı ders kitapları bulunmaktadır.

 

NUSRET SUNA

e-Posta:

Bolu-Gerede doğumludur. 1970 yılında Pertevniyal Lisesi, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden bu yana sahibi olduğu şirkette proje ve müşavirlik konusunda çalışmaktadır. Odamızın Meslekiçi Eğitim Kurulu Başkanlığını yürütmekte olup, Referans Belgesi Kurulu ve Referans Belgesi Üst Kurul Üyeliği görevlerini yapmaktadır. SUNA, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nde 38-44. Dönemlerde Yönetim Kurulu`nda Sayman Üye , 45 ve 46. Dönemde İMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÇOBANOĞLU

e-Posta:

1961 de Sinopta doğdu. 1983 te ODTU den mezun oldu. Uzun yıllar ortağı olduğu Birim Müh. Müş. te yönetici mühendis olarak çalıştı. İMO da Ankara Şube yöneticiliği yaptı. Osman Gazi Mimarlık, Atılım, ODTÜ İnşaat bölümlerinde Yapısal Tasarım dersleri verdi. MÜDEK (Mühendislik Akreditasyon Derneği) üyesi olarak 6 yıl Akreditasyon Kurulu (MAK) üyeliği yaptı. Çeşitli üniversitelerin değerlendirme takımlarında değerlendirici ve takım başkanı olarak görev yaptı. 1998 den bu yana ortağı olduğu Biryapı A. Ş de çelik yapı proje, imalat ve montajı üzerine çalışıyor.

ALPER İLKİ

e-Posta:

Yapı Mühendisliği konusunda uzman olan Prof.Dr. Alper İlki 1993 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün, Betonarme Biriminde ders veren Alper İlki, aynı zamanda İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarının eş-sorumluluğunu yürütmektedir. Yapı ve deprem mühendisliği konularında çalışmalar yürüten Alper İlki, SCI veya SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde bu konularda 30 adet uluslararası makalenin ve 130 adet tam metin uluslararası konferans bildirisinin yazarı ya da ortak yazarıdır. Yapı ve Deprem mühendisliği konularında Avrupa Birliği, NATO, Tübitak, JICA, vb. uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yapmış olan Alper İlki şu ana kadar tamamlanmış olan 6 adet doktora tezini ve 45 adet yüksek lisans tezini yönetmiştir. Araştırmaları daha çok betonarme ve yığma yapıların deprem davranışı ve bunların güçlendirilmesine yönelik olan Alper İlki 29 adedi SCI ya da SCIE indeksleri tarafından taranan dergiler olmak üzere 37 farklı bilimsel dergide 170 den fazla bilimsel makale için hakemlik yapmıştır. Prof. İlki, 2007 Deprem Yönetmeliği, 2013 Riskli Yapı Tespit Yönetmeliği, 2014 Deprem Yönetmeliği komisyonlarında görev yapmıştır/yapmaktadır.

ERDEM CANBAY

e-Posta:

1970 yılında Karabük`te doğmuştur. 1992 yılında İTÜ`den mezun olmuştur. Sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında ODTÜ`de yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2002 ile 2003 yılları arasında Amerika`da Purdue Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. ODTÜ`den yardımcı doçentliğini 2004, doçentliğini 2009 ve profesörlüğünü de 2014 yıllarında almıştır. Araştırma alanları betonarme yapılar, yapı mühendisliği, deprem mühendisliği, betonarme yapıların güçlendirilmesi ve tamiridir.

HAKAN GÜVENGİZ

e-Posta:

1969, Ankara Doğumlu. 1981 yılında Bahçelievler İlkokulunu, 1986 yılında Deneme Lisesini, 1992 yılında ODTÜ, Müh. Fak., İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1992-1996 yılları arasında iki özel firmada, 1996 yılından itibaren kendi firmasında Proje Mühendisi olarak mesleki faaliyette bulundu. 1997 ABYYHY ile ilgili örnek projelerinin hazırlanması, yönetmelik tanıtım ve eğitim çalışmaları ile birlikte, günümüze kadar taşıyıcı sistemlerin tasarımları konusunda birçok seminer ve kurs düzenlemiştir.

AHMET SANCAR SAYIN

e-Posta:

1962 Doğumlu. Gazi Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Sosyolog, Siyaset Bilimcidir. İnşaat mühendisliği yazılımlarından STAD`ın üretim ve dağıtımını yaptı. 1992-2013 yılları arasında proje ve müşavirlik hizmetlerinde faaliyet gösterdi. 1999-2003 yılları arasında Antalya Milletvekili olarak parlamentoda bulundu, aynı dönemde Bayındırlık ve Ulaştırma komisyonu sözcülüğü görevini yürüttü. Yapı denetim Kanunu, Kamu ihale Kanunlarının hazırlanmasında bizzat görev aldı ve alt komisyon başkanlıklarını yaptı. Yetkin mühendislik yasa teklifini hazırladı ve  TBMM başkanlığına sundu. 1999-2003 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve Deprem Master Plan Koordinatörü olarak görev yaptı. İngilizce ve Almanca biliyor.

İBRAHİM SERKAN MISIR

e-Posta:

Doç. Dr. İbrahim Serkan Mısır, 1976 yılında Kırşehir`de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi`nden 1999 yılında mezun oldu. Kocaeli ve Düzce depremlerinde hasar gören binaların değerlendirilmesinde görev yaptı. Sırasıyla 2004 ve 2011 yıllarında Yapı Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. 2014 yılında VirginiaTech/ABD`de doktora sonrası araştırmalar yürüttü. DEU Yapı Mühendisliği Laboratuvarının kurucu üyelerindendir. 2016 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde Doçent öğretim üyesidir. 20`den fazla araştırma makalesi ve 40`dan fazla ulusal ve uluslararası bildirinin yazarları arasında olup 10`dan fazla araştırma projesinde yürütücü ya da araştırmacı olarak görev almış, uluslararası alanda 160`dan fazla bilimsel yayın tarafından atıflanmıştır. Araştırma konuları arasında depreme dayanıklı yapı tasarımı, büyük geometrik ölçekli yapısal numunelerin yarı-statik düzlemiçi/düzlemdışı testleri, tarihi ve yakın dönem yığma binaların davranışı ve güçlendirilmesi ve şehir ölçeğinde yapı envanteri ve kademeli sismik ön değerlendirme çalışmaları bulunmaktadır. Hâlihazırda, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği için AFAD yönlendirme komisyonu üyesidir.

 

BURAK KAAN ÇIRPICI

e-Posta:

1987 yılında Erzurum`da doğdu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden 2008 yılında mezun oldu. 2009-2016 yılları arasında İngiltere`de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından devlet burslusu olarak lisansüstü eğitimi için bulundu. 2010 yılında University of Sheffield`da Çelik Yapılar alanında yüksek lisans derecesini ve 2015 yılında da University of Manchester`da İnşaat Mühendisliği alanında doktora derecesini aldı. 2016-2017 yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde görev yaptı. 2017 yılından beri de Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yapı ve özellikle de Çelik Yapılar`da Yapısal Yangın Tasarımı ve Yangına karşı korunumu konularında çalışmalar yürütmektedir. Uluslararası alanda yayınladığı SCI, SCIE ve diğer uluslararası indeksli eserleri 100`den fazla bilimsel yayın tarafından atıf almıştır. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

SIDIKA GÜLSUN PARLAR
e-Posta:

1962 yılında İstanbul`da doğan Gülsun Parlar, ilk ve orta öğrenimini İstanbul`da tamamladıktan sonra Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden 1984 yılında mezun olmuştur. 1986 yılından beri, ortağı olduğu Mühendislik Müşavirlik firmasında Yapı Tasarımı konusunda faaliyet göstermektedir. 32. ve 36. dönem İMO İstanbul Şubesi Kadıköy Temsilcilik Kurulu üyeliği, 44. 45. ve 46. Dönem İMO İstanbul Şubesi Mesleki Denetim Kurulu Başkanlığı, 46. Dönem İMO Mesleki Değerlendirme Kurulu üyeliği, 45. ve 46. Dönem İMO Danışma Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Evli ve bir kız annesidir.

BAHAETTİN SARI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
e-Posta:

Kozan`da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Kozan`da tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun oldu. 1977-1984 yılları arasında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel yapım işlerinde şantiye şefi, keşif, metraj, kesin hesap ve kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1984-2012 yılları arasında kurduğu firmasıyla serbest mesleki faaliyette bulundu. Bu süreçte birçok kamu ve özel sektör projesinin yapımını gerçekleştirdi. 2013-2022 yılları arasında Oda Merkezinde Proje Koordinatörü, Genel Sekreter Yardımcısı ve vekaleten Genel Sekreter olarak görev yaptı. 1982-1986 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinde bir dönem Yönetim Kurulu Üyesi, bir dönem Sayman Üye olarak, 2008-2010 yılları arasında Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası`nda iki dönem Yapı Denetim Komisyonu Başkanı, bir dönem Yasa ve Yönetmelikler Komisyon üyesi olarak, TMMOB`de bir dönem Yapı Denetim Çalışma Grubu Başkanı olarak, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Yapı Denetim Sempozyumunda "Onuncu Yılında Yapı Denetimin Neresindeyiz" konulu Panel-Form`da panel yöneticisi ve panelist olarak, TBMM Dilekçe Komisyonu TOKİ Araştırma Alt Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Yapı Denetim Sistemi, TOKİ, Kent Sorunları ve Sosyal Belediyecilik konularında birçok yazısı Antalya Şube Bülteninde, "Türkiye`de Yapı Denetim Sistemi" hakkında yaptığı röportajı ise Teknik Güç`ün 196. sayısında yayımlanmıştır. Yaşamını Antalya`da sürdürmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.